Actele necesare pentru dosarul de indemnizatie de mama

indemnizatie

Tu stii care sunt actele necesare pentru dosarul de indemnizatie de mama? Mai exact ce trebuie sa contina dosarul pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului?

 

Dosarul pentru acordarea dreptului la indemnizatie lunara pentru cresterea copilului trebuie sa contina:

  a) copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul. Tot asa, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de catre persoana care primeste documentele;

  b) actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicita dreptul;

  c) actele doveditoare care sa ateste indeplinirea perioadelor necesare realizarii stagiului de cotizare;

  d) dovada eliberata de angajator sau organele competente privind veniturile realizate;

  e) dovada privind suspendarea activitatii pentru perioada in care se solicita concediul pentru cresterea copilului;

  f) orice alte documente care sa ateste indeplinirea conditiilor de eligibilitate.

 

Cand se poate depune dosarul?

 

Dreptul reprezentand indemnizatie pentru cresterea copilului se stabileste dupa cum urmeaza:

  1. a) incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data; in aceasta situatie, cererea si documentele doveditoare se pot depune si cu 30 de zile inainte de incetarea concediului de maternitate.

  2. b) incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;

  3. c) incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;

  4. d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a)-c).

Unde se depune dosarul?

 

Cererile pentru acordarea dreptului reprezentand indemnizatie pentru cresterea copilului si documentele din care rezulta indeplinirea conditiilor legale de acordare a acestuia se depun la primaria comunei, orasului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucuresti pe raza careia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.

 

My title page contents