Brio® lansează Testele de Istorie destinate elevilor de gimnaziu și liceu

Brio® lansează Testele de Istorie destinate elevilor de gimnaziu și liceu

Brio®, platformă ed-tech de măsurare a performanței educaționale avizată de Ministerul Educației, lansează Testele de Istorie pentru elevii din clasele V-XII. Testele respectă programa școlară și au fost dezvoltate folosind aceeași metodă de evaluare existentă în platformă – Item Response Theory – asemenea testelor SAT și GMAT. Acoperind toată materia de studiu, testele de istorie pot fi un antrenament excelent pentru examenul de Bacalaureat și un real indicator pentru nivelul de pregătire al elevului.

Testele de Istorie BRIO sunt o nouă categorie de teste școlare standardizate, digitalizate, pe care le punem la dispoziția elevilor și profesorilor români pentru evaluarea cunoștințelor și îmbunătățirea performanțelor școlare. Pe lângă testele de Română, Matematică, Literație și Literație digitală deja existente în platformă, elevii, profesorii și, în definitiv, oricine este interesat de istorie, găsesc de acum pe platforma Brio o modalitate atractivă de evaluare și cunoaștere a acestei discipline. Totodată, pentru că avem în față un instrument extrem de serios, vom lansa în cel mai scurt timp și prima competiție națională online de Istorie”, spune Gabi Bartic, CEO Brio®.

Testele BRIO de Istorie sunt disponibile exclusiv online, prin accesarea paginii brio.ro/teste-scolare. Subiectele sunt concepute pe baza programei școlare obligatorii aprobate de Ministerul Educației, iar metodologia de evaluare se bazează pe principiul IRT (Item Response Theory) care ajută la minimizarea efectelor trișării prin oferirea de seturi unice de întrebări pentru fiecare elev în parte. Față de testarea clasică, unde elevii evaluați ar putea avea posibilitatea de a-și împărtăși întrebările, testele care utilizează principiul IRT elimină posibilitățile de a obține avantaje neloiale. Mai mult, IRT permite testarea adaptativă, astfel un test devine mai mult sau mai puțin dificil în funcție de performanța candidatului. Un scor mic la un anumit capitol va ghida elevul și profesorul în aprofundarea acelor cunoștințe sau reluarea anumitor informații.

Testele sunt împărțite în capitole și vor sublinia punctele forte sau slabe ale fiecărui elev, nu doar constatarea nivelului la un anumit moment. În urma evaluării, elevul va primi un raport în care sunt prezentate rezultatele sale: scorul total obținut în urma testării, descrieri ale nivelului de competență și cunoștințele specifice grupei de scor în care este plasat. Raportul arată nivelul elevului testat în raport cu ceilalți copii din România care parcurg aceeași clasă ca el.

Modul în care sunt concepute întrebările permite testarea capacității elevilor de a înțelege un conținut, de a stabili relații între cunoștințele dobândite și de a face conexiuni. Prin testarea standardizată se dorește intervenția complementară la ceea ce se studiază la clasă, cele două modalități de învățare nu se exclud reciproc. Este o metodă prin care elevii se vor apropia de disciplina Istorie, nu vor mai simți presiunea generată de testarea clasică, ce, de cele mai multe ori, se rezumă la verificarea capacității de memorare.

 

###

 

Despre Brio®

Brio® este prima și singura platformă de teste digitale standardizate pentru elevii români. Prin testele școlare Brio® , elevii români din clasele I-XII își pot evalua obiectiv cunoștințele la principalele materii școlare și își pot îmbunătăți performanța la examene. Testele standardizate sunt dezvoltate pe baza unor principii științifice de măsurare (ramura științei care se ocupă de aceasta se numește psihometrie), astfel încât întrebările, procedurile de scorare și de interpretare să fie aceleași pentru toate persoanele care trec prin testul respectiv. Ele utilizează metode statistice complexe pentru a respecta principiile de fidelitate și validitate, adică acuratețe (lipsă de eroare) și adecvare (corectitudine, acoperirea teritoriului conceptual țintit). De aceea, sunt mult mai riguroase decât testele dezvoltate ad-hoc. Scorul unui test standardizat nu este supus subiectivității, el nefiind dependent de blândețea sau severitatea evaluatorului ori de lejeritatea ori dificultatea întrebărilor.

După fiecare testare, elevul și părintele sau profesorul primesc un raport de evaluare — Raportul Brio® — un document detaliat ce descompune în termeni foarte clari aspectele din subcapitolele analizate, indicând ce noțiuni sunt stăpânite deja de elev, respectiv pe cele pentru care e nevoie de aprofundare. Un instrument de ghidare și de informare obiectivă și acționabilă, este singurul tool de pe piața românească de educație digitală ce sprijină pregătirea și performanța susținută, identificând cu exactitate ariile unde elevul trebuie să mai lucreze pentru a fi competitiv față de colegii săi de generație.

Brio® este avizat de Ministerul Educației și Cercetării, Sistemul de Testare fiind un produs științific conceput pe baza programei școlare din România, conceptualizat de o echipă de profesori și experți internaționali în testare și psihometrie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My title page contents