Indemnizatia de maternitate

Indemnizatia de maternitate. Un subiect important. E bine de stiut ca, pe toata perioada concediului de maternitate, asiguratele beneficiaza de indemnizatie de maternitate. Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.

 

Dreptul la indemnizatia si concediul de maternitate este conditionat de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate destinata suportarii acestor indemnizatii.

 Stagiul de cotizare

Stagiul minim de cotizare pentru acordarea concediului de maternitate este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Conform normelor de aplicare ale O.U.G. nr. 158/2005 se considera stagiu de cotizare si situatia in care, prin insumarea perioadelor ce constituie stagiu de cotizare din ultimele 12 luni anterioare procucerii riscului  rezulta un numar de 22 de zile de stagiu de cotizare.

Cuantumul indemnizatiei

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul. Baza de calcul a indemnizatiei este o medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare. Ea va fi pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

Detalii despre indemnizatia de maternitate

Indemnizatia poate fi solicitata, pe baza actelor justificative, in termenul de prescriptie de 3 ani. Acesta este calculat de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite. Cuantumul indemnizatiei astfel solicitate se achita la nivelul cuvenit in perioada prevazuta in certificatul medical.

Plata indemnizatiei

Indemnizatia de maternitate se achita beneficiarei, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura de catre aceasta.

Incetarea platii indemnizatiei

Plata indemnizatiilor inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care:

  1. a) beneficiara a decedat;
  2. b) beneficiara nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiei;
  3. c) beneficiara si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu are incheiata conventie de asigurari sociale;
  4. d) beneficiara si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale. Observatia: in cadrul acestei conventii se prevede ca indemnizatia se plateste de catre celalalt stat.

Sumele incasate necuvenit

Indemnizatiile pe care platitorii de drepturi le achita fara indeplinirea stagiului minim de cotizare si pe care acestia le deconteaza din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate reprezinta sume incasate necuvenit. Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatii se recupereaza in termenul de prescriptie de 3 ani. Cum? Prin intermediul caselor de asigurari de sanatate, de la beneficiari – de catre angajator sau, dupa caz, de institutia care efectueaza plata acestor drepturi. Mai exact, in baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu. Sumele nerecuperate din cauza decesului beneficiarilor nu se mai urmaresc.

Bani necuveniti

Sumele incasate necuvenit, cu titlu de indemnizatii, ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar, se recupereaza de la acesta. Acestora li se adauga inclusiv dobanzile aferente, pana la recuperarea integrala a prejudiciului. In caz de deces al beneficiarului, sumele incasate necuvenit se recupereaza de la mostenitori, in conditiile dreptului comun.

 

My title page contents