Concediul de crestere al copilului – stagiul de cotizare

stagiul de cotizare

Asa cum scriam intr-unul din articolele anterioare (vezi Concediul pentru cresterea copilului), revenim cu informatii importante pentru cei ce urmeaza sa devina parinti. Detaliile sunt la fel de pretioase si pentri cei care sunt deja parintii unor copilasi cu varsta pana in 2 ani. Astazi avem in vedere perioadele asimilate stagiului de cotizare.

 

Ce este stagiul de cotizare?

Stagiul de cotizare reprezinta una din conditiile necesare pentru a putea beneficia de concediu si de indemnizatie pentru cresterea copilului. Stagiul de cotizare inseamna realizarea de venituri din salarii si asimilate salariilor. Venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura. Toate sunt supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor legale timp de cel putin 12 luni in ultimii 2 ani anteriori datei nasterii copilului.

 

 Ce este perioada asimilata stagiului de cotizare?

Legiuitorul a dat posibilitatea ca, in cazul in care, parintele nu are stagiul de cotizare realizat deci daca nu a obtinut venituri asa cum sunt ele explicate mai sus, cele 12 luni sa poata fi constituite si din alte perioade. Momente in care parintele se afla in anumite situatii expres prevazute de lege. Perioada asimilata stagiului de cotizare este asadar o perioada prevazuta de lege, mai exact de Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010. O perioada in care parintele nu realizeaza venituri, dar care este luata in calcul pentru realizarea celor 12 luni de stagiu de cotizare.

Se primeste indemnizatie pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare? In ce cuantum?

Pentru perioadele asimilate stagiului de cotizare, parintele va beneficia de o indemnizatie pentru cresterea copilului stabilita la valoarea minima a indemnizatiei. Asadar, un parinte ale carui 12 luni sunt realizate doar din perioade asimilate stagiului de cotizare va avea o indemnizatie de 1062,5 lei/luna. Aceasta fiind valoarea minima a indemnizatiei pentru cresterea copilului la acest moment.

Care sunt perioadele asimilate stagiului de cotizare?

Perioadele asimilate stagiului de cotizare sunt doar cele prevazute de expres de lege. Astfel, potrivit O.U.G. nr. 111/2010 cele 12 luni pot fi constituite integral si din perioadele in care persoanele s-au aflat in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

  a) au beneficiat de indemnizatie de somaj, stabilita conform legii. Sau au realizat perioade de stagiu de cotizare in sistemul public de pensii. Toate in conditiile prevazute de actele normative cu caracter special care reglementeaza concedierile colective;

  b) s-au aflat in evidenta agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, in vederea acordarii indemnizatiei de somaj;

  c) au beneficiat de concedii si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005. Acestea privesc concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

  d) au beneficiat de concedii medicale si de indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca. Exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata;

  e) au beneficiat de pensie de invaliditate, in conditiile legii;

  f) se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii. Actiune din initiativa angajatorului, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii;

  g) au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului;

  h) au beneficiat de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea sau, dupa caz, pentru ingrijirea copilului cu handicap;

  i) au beneficiat de concediu fara plata pentru cresterea copilului;

  j) se afla in perioada de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata. Si/ sau inceperea unui alt contract de munca pe durata determinata. Actiunea este aceasta definita de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;

  k) au insotit sotul/sotia trimis/trimisa in misiune permanenta in strainatate;

  l) au efectuat sau efectueaza serviciul militar pe baza de voluntariat, au fost concentrati, mobilizati sau in prizonierat;

  m) frecventeaza, fara intrerupere, cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar. Si asta, inclusiv in cadrul programului „A doua sansa”. Sau, dupa caz, universitar la nivelul studiilor universitare de licenta ori de master, precum si ale invatamantului postuniversitar la nivel de masterat, organizate potrivit legii, in tara sau in strainatate. Toate intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, cu exceptia situatiei de intrerupere a cursurilor din motive medicale;

  n) au calitatea de doctorand, in conditiile prevazute de Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

  o) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant preuniversitar si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant preuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;

  p) se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, organizat potrivit legii, si inceperea invatamantului universitar, cursuri de zi, in acelasi an calendaristic;

  q) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, cursuri de zi, cu sau fara examen de licenta sau de diploma, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant universitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;

  r) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant universitar, la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master. In forme ale invatamantului postuniversitar la nivel de masterat, cursuri de zi, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant universitar la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;

  s) se afla in perioada cuprinsa intre incheierea unei forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi, si inceperea, in acelasi an calendaristic, a unei alte forme de invatamant postuniversitar, cursuri de zi, organizate potrivit legii, frecventate fara intrerupere;

  t) se afla in perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor invatamantului obligatoriu. Sau, dupa caz, de la absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar, universitar la nivelul studiilor universitare de licenta sau de master si postuniversitar la nivel de masterat. Toate organizate potrivit legii, cu sau fara examen de absolvire, in vederea angajarii ori, dupa caz, trecerii in somaj, calculate incepand cu data de 1 a lunii urmatoare finalizarii studiilor;

  u) au beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare si perfectionare profesionala din initiativa angajatorului. La cursuri pentru care, acesta si-a dat acordul, organizate in conditiile legii;

  v) se afla in perioada cuprinsa intre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului medical superior.Toate, organizate potrivit legii, cu examen de licenta organizat in prima sesiune, si inceperea primului rezidentiat dupa absolvire.

 

My title page contents