Tot ce trebuie să stii despre cum se declară nașterea unui copil

cum se declară nașterea unui bebeluș

Nașterea unui copil este un eveniment special, iar în primele zile vei fi cu siguranță copleșită de toate emoțiile și noile situații la care vei expusă. Un alt lucru pe care  trebuie să îl ai în vedere? Cum se declară nașterea unui copil și care sunt actele necesare înregistrării nașterii.

În continuare, ți-am pregătit tot ce trebuie să știi despre acest subiect!

După naștere, părinții au la dispoziție un termen pentru a declara nașterea, astfel încât nou – născutul să fie luat în evidență de autorității. Acest lucru trebuie făcut chiar și în cazul în care mama nu are act de identitate sau act de naștere – chiar dacă în aceste cazuri procedura este una specială și mai complicate.

Cum se declară nașterea unui copil: Ai la dispoziție 30 de zile

Potrivit Legii nr. 119/1996, părinții au la dispoziție un termen de 30 de zile pentru declararea nașterii copilului. În caz contrar, procedura de înregistrare a copilului va avea nevoie de acordul mai multor persoane.

Mai întâi de toate, trebuie să mergi la Starea Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor în cadrul primăriei de care aparțineți.

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:

 • 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
 • 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort
 • 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 30 zile.

Cum se declară nașterea unui copil:Toate actele necesare

Iată care sunt actele de care ai nevoie pentru a declara nașterea unui copil în funcție de starea civilă a părinților.

Părinţii sunt căsătoriţi:

 • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tipcare trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • certificatul de căsătorie (original şi fotocopie);
 •  actele de identitate ale părinţilor (original şi fotocopie);

actul de identitate al declarantului, după caz.

Atenție! Dacă părinţii poartă nume de familie diferite, este necesară declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul semnată de ambii părinți în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public.

 Părinţii nu sunt căsătoriţi, iar copilul este recunoscut de tată:

 • certificatul medical constatator al naşterii,întocmit pe formular tip care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 •  certificatul de naştere al mamei (original şi fotocopie);
 •  actul de identitate al mamei (original şi fotocopie);
 • actul de identitate al tatălui (original şi fotocopie);

în cazul în care copilul este recunoscut de către tată, ambii părinţi vor completa şi semna numai în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, declaraţia din care să rezulte şi numele de familie pe care urmează să-l poarte copilul

Atenție! Declaraţia cu privire la numele de familie al copilului, se dă și se semnează numai în faţa ofițerului de stare civilă. Declaraţia cu privire la recunoaşterea copilului de către tată, poate fi dată şi în fața notarului public.

Mama copilului nu este căsătorită, iar copilul nu este recunoscut de tată:

 •  certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular tipcare trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
 • certificatul de naştere al mamei (original şi fotocopie);
 •  actul de identitate al mamei (original şi fotocopie)SAU
 • actul de identitate al declarantului (original şi fotocopie), după caz.

Atenție! În acest caz certificatul de naştere al copilului poate fi solicitat numai de către mama copilului.

Cum se declară nașterea unui copil – Cazuri speciale

Ce se întâmplă dacă mama nu are act de identitate?

Legea prevede ca întocmirea actului de naștere al copilui se va face pe baza actelor enumerate mai sus, cât și în baza „documentului întocmit de reprezentantul poliţiei cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unităţii sanitare în care a avut loc naşterea, cu privire la datele de identificare a mamei, şi a verificărilor în registrele de stare civilă sau în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor”, potrivit informațiilor furnizate de Starea Civilă Sector 1.

Dacă nici nașterea mamei nu a fost înregistrată la momentul respectiv, atunci actul de naștere se întocmește pe baza declarațiilor scrie ale părinților, medicului, celor care au fost prezenți la nașterea copilului sau a asistentului social, precum și în baza unui proces-verbal privind identitatea declarată a mamei, semnat de autorități.

Ce se ntâmplă dacă depășești termenul de 30 de zile?

Legea prevede că, după cea fost depăși termenul de 30 de zile, „întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor”.

Astfel, înregistrarea nașterii copilului se va face în termen de 90 de zile la data solicitării. În ceea ce privește actele necesare, legea impune aceleași documente enumerate mai sus, în funcție de fiecare situație. La acestea se adaugă și o expertiză medico-legală cu privire la data nașterii, dacă nu există certificatul medical constatator al nașterii, precum și alte verificări cerute de lege.

My title page contents