Pașaportul pentru copii. Actele de care ai nevoie pentru eliberarea pașaportului

Pașaportul pentru copii

Pașaportul pentru copii. Iată actele de care ai nevoie pentru eliberarea pașaportului. E bine să știi și să fii pregătită.

Anul trecut, în luna mai, am fost nevoită să-mi schimb pașaportul și nu mi-am ales chiar bine perioada să fac această mișcare. Am stat atunci aproape 5 ore la coadă, la sediul din Pipera. Ținând cont de acea experiență, anul acesta, știind că e rândul copilului să-și schimbe pașaportul, am ales cu grijă perioada. Am luat în calcul vacanța intersemestrială, când copilul nu era prins cu școala și am zis că e numai bine de mers la pașapoarte. Și mai ales, am luat în calcul sediul cel nou, din Plaza Mall. S-a dovedit ulterior a fi o alegere inspirată.

Povestea noastră

Am mers într-o dimineață, la prima oră, și în timp ce soțul s-a oprit la nivelul inferior al mall-ului pentru a plăti taxa, noi am urcat la etaj. Ezitam să iau bon de ordine, văzând că erau multe ghișee deschise și puțină lume. Am luat totuși, dar nici nu am apucat să-l scot bine din aparat, că ne-a și chemat la ghișeu. Nu am putut să ne prezentăm, pentru că soțul era încă la ghișeul de plată, unde se adunaseră câteva persoane. Cum a venit, am luat alt bon și din nou am fost chemați urgent. Totul a decurs foarte repede, așa că până să ne dezmeticim noi, eram cu problema rezolvată. Foarte operativ a fost domnul de la ghișeul dedicat copiilor. Deci, mi-am luat revanșa pentru anul trecut.

Și cum mulți dintre voi aveți copii și pentru că în perioada următoare încep vacanțele, sigur vreți să aflați care sunt actele necesare și cum se procedează. Mă voi referi la situația copiilor care nu au împlinit 14 ani.

 

Pașaportul pentru copii. Tipuri de pașaport: simplu electronic și simplu temporar

Documente necesare pentru eliberaraea pașaportului simplu electronic (în cazul minorilor cu domiciliul în România, care nu au împlinit vârsta de 14 ani)

 • certificatul de naștere al minorului, în original;

 • document(e) de identitate ale părinților sau al unuia dintre părinți, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;

 • pașaportul anterior al minorului (doar dacă acesta există);

Acte suplimentare

 • în situația în care cererea pentru eliberarea pașaportului simplu electronic este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoană împuternicită, aceasta trebuie însoțită, după caz, și de:
 • procură specială sau declarația privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială și declarația celuilalt părinte, autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
 • procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original. Sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate și eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
 • hotărârea judecătorească de încredințare a minorului, rămasă definitivă și irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească;
 • actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;
 • act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supraviețuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original.
 • dovada achitării taxelor pentru emiterea pașaportului, completate pe numele minorului, în original.

Taxe pentru pașaport

 •    pentru pașaportul simplu electronic (cu valabilitate 5 ani, eliberat persoanelor peste 12 ani): 258 lei
 •    pentru pașaportul simplu electronic (cu valabilitate 3 ani, eliberat persoanelor sub 12 ani ): 234 lei
 •    pentru pașaportul simplu temporar (cu valabilitate 1 an): 96 lei

Bine de știut!

 • la depunerea documentelor, prezenta minorului este obligatorie;
 • documentele se depun de către ambii părinți/un singur părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;
 • la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile (amprentele) digitale și imaginea facială (minorii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptați de la obligația de furnizare a impresiunilor digitale);
 • hotarârile judecătorești pronunţate în străinătate trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată. Și să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare;
 • la ridicarea paşapoartelor minorilor cu vârsta sub 14 ani este necesară prezentarea certificatului de naştere al minorului, în original, alături de actul de identitate al părintelui/persoanei împuternicite prin procură specială să ridice documentul, în original.

Eliberarea pașaportului simplu electronic

Cererile se soluţionează de autorităţile competente, în termene care curg de la data depunerii acestora şi care nu pot depăşi:

 • 30 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea pașapoartelor simple electronice depuse în țară;
 • 90 de zile lucrătoare, în cazul cererilor privind eliberarea pașapoartelor simple electronice depuse în străinătate.

NOTĂ: În prezent s-a reușit reducerea termenului de eliberare la 10-14 zile lucrătoare pentru cererile depuse în țară.

Pașaportul pentru copii.  Documente necesare pentru eliberarea pașaportului simplu temporar

(în cazul minorilor cu domiciliul în România, care nu au împlinit vârsta de 14 ani)

Condiții de eliberare a pașaportului simplu temporar

 • când minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea îi este pusă în pericol și nu există timpul necesar pentru obținerea acordului celuilalt părinte;
 • pentru persoanele care declară că nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui pașaport simplu electronic.

Acte necesare

 • certificatul de naștere al minorului, în original;
 • document(e) de identitate ale părinților sau al unuia dintre părinți, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • dovada achitării taxelor și a tarifului suplimentar pentru emiterea pașaportului, completate pe numele minorului, în original;

  Nu uita: pașaportul anterior al minorului, dacă acesta există!

Acte suplimentare

 • în situația în care cererea pentru eliberarea pașaportului simplu temporar este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoană împuternicită, aceasta trebuie însoțită, după caz, și de:
 • procură specială sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original. Ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte;
 • procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original. Sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
 • hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă. Ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
 • actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor;
 • act de deces al părintelui, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor. Ori pentru cele formulate de persoana împuternicită de acesta, în original;
 • documente emise de instituția care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română (cu perioada și statul în care se face deplasarea).

NOTĂ:

 • documentele se depun de către ambii părinţi. În cazurile speciale de un singur părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită;
 • cererea este însoţită şi de 2 fotografii color, identice ale minorului. Dimensiunile fotografiilor: 3,5 x 4,5 cm, numai pentru situațiile în care acesta nu este prezent la depunerea cererii;
 • documentele emise de instituţia străină care organizează studiile sau concursurile ori care urmează să efectueze tratamentul medical trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată;
 • la ridicarea paşapoartelor minorilor cu vârsta sub 14 ani este necesară prezentarea certificatului de naştere al minorului, în original. De asemenea, actul de identitate al părintelui/persoanei imputernicite prin procură specială să ridice documentul, în original.
 • hotarârile judecatoreşti pronunţate în străinatate trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată. Și să îndeplinească condiţiile prevăzute de lege.
 • Cererile se soluţionează de autorităţile competente, în termene care curg de la data depunerii acestora şi care nu pot depăşi 3 zile lucrătoare.

Pentru toate situațiile puteți afla informații suplimentare aici.

 

 

My title page contents