Dacă vrei să adopți un copil trebuie să îndeplinești unele condiții și să urmezi o serie de pași obligatorii, stipulați prin lege. Îți prezentăm, succint, aceste proceduri pentru adopția unui copil.

 

Adoptarea unui copil este un proces complex, reglementat de Legea nr. 273/2004, care implică mai multe elemente importante. Respectivele proceduri pentru adopția unui copil diferă în funcție de tipul acesteia. Există două mari categorii de adopție: internă (adoptatorii și adoptatul au reședința în România) și internațională (adoptatorii și adoptatul au reședința în state diferite).

Proceduri pentru adopția unui copil (internă)

Adoptatorul (sau adoptatorii) trebuie să îndeplinescă o serie de condiții morale și materiale. Le este interzisă adopția persoanelor condamnate pentru o infracţiune contra persoanei sau contra familiei, pentru infracţiunea de pornografie infantilă sau pentru infracţiuni privind traficul de droguri. Nu poate adopta nici persoana și nici familia al cărei copil beneficiază de o măsură de protecţie specială sau care este decăzută din drepturile părinteşti. O altă condiție generală este reprezentată de consimțământul părinților firești la adopție. În cazul în care minorul care ar urma să fie adoptat a împlinit 10 ani, este necesar consimțământul acestuia.

Atestatul

Adoptatorul/adoptatorii trebuie să îndeplinească o serie de garanții morale și materiale. În plus, pe lângă aceste aspecte, se va ține cont și de caracteristicile psihologice, sociale şi medicale ale celorlalţi membri ai familiei sau altor persoane care locuiesc cu adoptatorii. Îndeplinirea condițiilor de mai sus este dovedită prin intermediul unui atestat eliberat de autorități. Dacă rezultatele sunt favorabile, se va elibera un atestat de persoană/familie aptă să adopte, a cărui valabilitate este de doi ani. Obținerea atestatului nu e obligatorie în două situații:
1. Dacă este vorba de adopţia unei persoane care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu;
2. Dacă este vorba de adopţia unui copil de către soţul părintelui firesc/adoptiv.

Stabilirea potrivirii

Înainte ca adopția să aibă loc, trebuie să existe o potrivire a adoptatului cu adoptatorii. În acest sens, autoritățile vor urmări să găsească adoptatori care să fie potriviți nevoilor copilului, urmând a se stabili compatibilitatea. Vor fi considerate persoane potrivite doar cele care au un atestat valabil de adoptator. Ulterior se va întocmi un raport care să cuprinda concluzii cu privire la potrivirea dintre adoptator și adoptat. Dacă este favorabil, instanța dispune încredințarea copilului, în vederea adopției, pentru 90 de zile. În aceasta perioadă se vor face rapoarte de progres, cu privire la relația dintre adoptator(i) și adoptat. La sfarsitul celor de 90 de zile, raportul final va fi trimis instanței, iar aceasta se va pronunța cu privire la adopție.

Solicitarea de adopție

Solicitarea de adopție va fi introdusă de adoptator sau de direcţia de asistenţă socială şi protecţia copilului. Aceasta va fi trimisă alături de următoarele acte:

certificatul de naştere al copilului (copie legalizată);
• certificatul medical privind starea de sănătate a copilului;
• raportul de consiliere a copilului care a împlinit 10 ani, în vederea exprimării consimţământului;
• atestatul valabil al adoptatorilor;
• hotărârea judecătorească irevocabilă de încredinţare în vederea adopţiei;
• certificatele de naştere ale adoptatorilor (copie legalizată);
• certificatul de căsătorie al adoptatorilor (copie legalizată);
• cazierul judiciar al adoptatorilor;
• certificatul medical privind starea de sănătate a adoptatorilor (de la medicul de familie);
• hotărârea judecătorească irevocabilă de deschidere a procedurii adopţiei;
• raportul de consiliere şi informare a părinţilor fireşti în cazul adopţiei copilului de către soţul părintelui firesc;
• documentul care consemnează rezultatul expertizei pentru confirmarea filiaţiei faţă de tată, realizată prin metoda serologică ADN;
• declaraţia notarială pe propria răspundere (atunci când copilul adoptat are un singur părinte, necăsătorit, iar acesta se află într-o relaţie cu o persoană de sex opus, necăsătorită).

Monitorizare și raport final

Dacă se stabilește că adopția este în interesul superior al copilului, instanța va admite cererea de încuviințare a adopției. În termen de cinci zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii, autoritățile informează părinții firești ai copilului. După emiterea hotărârii favorabile a instanței există o perioadă de monitorizare de minimum doi ani, în care vor fi întocmite rapoarte trimestriale cu privire la evoluția copilului adoptat și a relațiilor dintre acesta și adoptator(i). După această perioadă se poate încheia complet procedura adopției, prin întocmirea raportului final.

My title page contents