Concediul pentru creșterea copilului. Cine sunt beneficiarii?

Concediul pentru creșterea copilului. Cine sunt beneficiarii?

 Concediul pentru creșterea copilului. Ați ajuns aici. Aveți un bebe. Dar știți cum și cine poate beneficia de concediu pentru creșterea copilului? Aflați mai jos.

 

Dacă îndeplineşte condiţiile de acordare (vezi mai jos), de concediu pentru creșterea copilului și de indemnizația aferentă pot beneficia, următoarele persoane. Ele se numesc persoane îndreptățite:

  1. a) oricare dintre părinţii fireşti ai copilului

  2. b) una dintre persoanele care a adoptat copilul,

  3. c) una din persoanele căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau

  4. d) una din persoanele care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă. Excepţie o face asistentul maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi

  5. e) persoana care a fost numită tutore.

Ce condiții trebuie să îndeplinească persoana îndreptățită?

Persoana îndreptățită poate beneficia de concediu și de indemnizație pentru creșterea copilului sau de stimulent de inserție în situația în care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  a) este cetăţean român, cetăţean străin sau apatrid;

  b) are, conform legii, domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României;

  c) locuieşte în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora;

  1. d) are stagiul de cotizare realizat sau se află într-una din perioadele asimilate stagiului de cotizare.

Concediul pentru creșterea copilului. Cine sunt beneficiarii?

Cum se acordă concediul pentru creșterea copilului în cazul în care ambii părinți îndeplinesc condițile de acordare?

Dreptul la concediul pentru creşterea copilului se acordă pe bază netransferabilă persoanelor îndreptățite. În situaţia în care ambele persoane din familia respectivă îndeplinesc condiţiile de acordare a acestuia, după cum urmează:

  1. a) cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept;

  2. b) în situaţia în care persoana prevăzută la lit. a) nu solicită dreptul la concediul care îi revine, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acesteia. În această situaţie, persoana care a solicitat iniţial concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului poate opta pentru concediu fără plată sau, după caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.

În cazul în care doar unul dintre părinți îndeplinește condițiile de acordare sau există un singur părinte care exercită autoritatea părintească regulile de mai sus nu se mai aplică. Astfel că părintele ce îndeplinește condițiile de acordare sau cel este părinte singur va beneficia de concediu pentru creșterea copilului fără singur fără a mai “ împărți” acest drept cu altcineva.

 

My title page contents